Spraying Systems Co. Headquarters, Wheaton, Illinois